سامانه عوارض خودرو

به سامانه پرداخت عوارض خودروی شهرداری خوش آمدید.
در صورتیکه نام و رمز کاربری دارید در صفحه بعدی آن را وارد نمایید در غیر اینصورت با شماره های داده شده جهت دریافت نام کاربری تماس حاصل نمایید.